Kontakt    Facebook     Fotogalerie  
ÚVOD                 OBLASTNÍ SPOLEK                 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA                 MLÁDEŽ ČČK                 KONTAKTY                   DÁRCI KRVE                   ČINNOST
Základní informace o Mládeži Českého červeného kříže Opava

Mládež Českého červeného kříže Opava existuje při OS ČČK Opava přibližně od roku 1991.
V současné době jsou jejími členy především členové Místní skupiny ČČK Opava 5 a Místní skupiny ČČK Mládež a Mládež ČČK Opava čítá okolo 30ti členů.
Mimo místních projektů, jako jsou zdravotnické víkendy se M-ČČK Opava se také zaobírá celonárodními projekty Mládeže ČČK- projektem Děti a projektem HIV/AIDS. Členové M-ČČK Opava vedou kroužky první pomoci na základních školách a také pravidelně docházejí do několika mateřských školek v okolí Opavy, kde děti učí základy hygieny, dopravní výchovy a samozřejmě první pomoci.
V rámci projektu HIV/AIDS a život nás všech M-ČČK Opava pořádá každoročně Den boje proti AIDS, který spadá na 1. prosince roku. Tento den členové M-ČČK Opava vyzdobí tematickými plakáty o viru HIV a nemoci AIDS aulu Střední zdravotnické školy, kam poté přichází žáci 9. tříd základních škol. Besedníci HIV/AIDS jim poté sdělí informace o této problematice, účastníci se můžou na cokoliv zeptat a ke konci besedy zhlédnou také krátký film.
Členové M-ČČK Opava jsou v naší oblasti velice aktivní. Účastní se téměř všech akcí jako figuranti nebo pomocní zdravotníci a přiučují se tak poskytování první pomoci.

Copyright  ©   Oblastní spolek ČČK Opava    Poslední aktualizace 10.07.2018