Kontakt    Facebook     Fotogalerie  
ÚVOD                 OBLASTNÍ SPOLEK                 HUMANITÁRNÍ JEDNOTKA                 MLÁDEŽ ČČK                 KONTAKTY                   DÁRCI KRVE                   ČINNOST
Základní informace o Humanitární jednotce ČČK

Humanitární jednotka Českého červeného kříže (ČČK) Opava je součástí systému humanitárních jednotek ČČK (HJ). Tyto jednotky jsou do Integrovaného záchranného systému ČR zařazeny jako druhosledové. Úkolem těchto jednotek je v případě mimořádných událostí jako jsou povodně a jiné katastrofy, či hromadná neštěstí zajišťovat péči o evakuované osoby, případně zajišťovat jejich nouzové ubytování a nouzové stravování, ale především poskytnutí potřebné psychosociální pomoci, dále pak zajišťovat distribuci humanitární pomoci a v neposlední řadě také ošetřování lehce raněných osob.
HJ je tvořena dobrovolníky z řad členů Oblastního spolku ČČK, kteří jsou v rámci vzdělávacího systému, jenž je zajišťován ČČK, školeni na zdravotní instruktory, zdravotníky zotavovacích akcí, ale také jsou v současnosti školeni i psychology Hasičského záchranného sboru ČR. Činnost v HJ členové vykonávají mimo svá občanská povolání dobrovolně. HJ ČČK Opava se skládá ze zdravotnické a psychosociální sekce. V HJ však existují dále sekce stravovací, ubytovací a technická. HJ není aktivní jen při vzniku mimořádné události, kde spolupracuje a doplňuje práci IZS ČR, ale zabývá se i prevencí a výukou první pomoci. Její členové předávají důležité a aktuální informace veřejnosti o tom jak poskytnou první pomoc. Předávání těchto důležitých informací probíhá prostřednictvím školení např. zaměstnanců firem. Především je ale předávání těchto informací zaměřeno na děti v základních a středních školách. V současné době členové HJ spolupracují také se Slezskou univerzitou v Opavě, kde pravidelně školí studenty Aplikované matematiky pro řešení krizových situací.

HJ ČČK Opava byla nasazena při ničivých povodních v roce 1997, nebo při lokálních záplavách v Komárově u Opavy v roce 2007, ke kterým byla jako jediná HJ ČČK v republice v toto období povolána ke spolupráci s Magistrátem města Opavy na evakuaci obyvatel. Dále byla HJ nasazena v červnu 2009 při bleskových povodních na novojičínsku a jesenicku.
Mimo tyto akce HJ spolupracovala např. v roce 2007 na cvičeních v rámci krizové připravenosti města s názvem „Sněhová kalamita“ a s HZS na cvičení Letadlo 2006 na letišti v Zábřehu u Dolního Benešova. Každoročně spolu s firmou Teva HJ připravuje námětová cvičení na likvidaci různých druhů havárií. Spolupráce je však rozvíjená se složkami IZS nejen v rámci okresu Opava, ale i v rámci celé České republiky. Mezi nejvýznamnější bychom mohli zařadit cvičení Svatý kámen (České Budějovice), Letadlo 2007 (Karviná), Led 2006 (Karviná), nebo soutěž pro členy záchranných služeb Rallye Revíz. V současné době jsme také schopni personálně obsadit a převzít tak v případě nutnosti nově otevřené evakuační středisko na Krnovské ulici v Opavě.

Copyright  ©   Oblastní spolek ČČK Opava    Poslední aktualizace 10.07.2018